Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Články
PŘEKLAD BIBLE - na slovech záleží

Slyšeli jste o filmu „Diktátor“ , ve kterém se prý úplně odlišná slova jako je otevřeno a zavřeno nebo pozitivní a negativní řeknou jedním slovem, jménem diktátora, Aladin? Takže, když se jeden člověk dozví, že je HIV Aladin, neví jestli se má smát nebo brečet...
VĚČNÉ UTRPENÍ 1 – špatné překlady slov aion a aionion

O věčném utrpení, trápení nebo trestech Bible nikde nemluví, tedy alespoň ta řecká. Ta naše česká a mnohé jiné samozřejmě ano. Seznamte se tedy s několika řeckými slovy, která jsou v Bibli už dlouhá léta špatně překládaná. A pokud narazíte na nějaké místo v Bibli, kde se o věčném mučení a podobných věcech mluví,..
VĚČNÉ UTRPENÍ 2 – špatné překlady slov kolasin a basanos

V předchozím článku jsem doporučila stránky: Bible Hub, nyní bych chtěla upozornit na Strongovu konkordanci, která je na nich přístupná...
UNIVERZALISMUS - převažují doktrína

Uvádím stručné shrnutí myšlenek z knihy "Universalism, the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years: With Authorities and Extracts" (Univerzalismus, převažující učení křesťanské církve během prvních pěti století), kterou napsal v 19. století J.W.Hanson...
NEŘÍKEJ O JINÉM KŘESŤANOVI, ŽE JE ODPADLÍK (Mt 5:21,22)

Jsou to jen dva verše, ale stojí za to se u nich zastavit… možná vás překvapil jak překlad, tak jeho volná interpretace v Pointě...
KDY MĚL PŘIJÍT KRISTUS?

Prorok Daniel v 9. kapitole přesně předpovídá dobu, kdy měl přijít Mesiáš.

  1. Sedmdesáte téhodnů odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů, i vyčištění nepravosti a k přivedení spravedlnosti věčné, a k zapečetění vidění i proroctví, a ku pomazání Svatého svatých.
  2. Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude téhodnů sedm, potom téhodnů šedesáte dva, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní.
  3. Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu [to] nic [neuškodí;] nýbrž to město i tu svatyni zkazí, [i] lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude [boj] stálý všelijak do vyplénění. (kral.)
..OHNIVÉ JEZERO

Jezero ohně. Místo věčného mučení a utrpení v ohni. Jak strašná a děsivá myšlenka se objevuje v bibli? Ale je to to, o čem apoštol Jan doopravdy mluví nebo nás jen zavádí špatné překlady bible? Pro většinu křesťanů i jiných lidí, včetně většiny pastorů tohle bude poprvé, co porozumíte těmto pasážím...
JE STATISTICKY DOKÁZÁNO? GEHENA

Slovo Gehenna, tedy údolí Hinóm, se vyskytuje v NZ 12x, nicméně by se mělo jednat o 4 jednotlivé příležitosti, kdy ji Ježíš zmiňuje, (1x ji pak zmiňuje Jakub, když mluví o jazyku, zapalovaném Gehennou)...
JE STATISTICKY DOKÁZÁNO? PEKLO, RESP. HÁDES

Kolikrát máme v NZ hádes? Zdá se, že 10x...
PRETERISMUS 1: Pokud vyjede bílý kůň Apokalypsy, máme si nachystat seno nebo lopaty?

Představte si, že máte stroj času a dostanete se do budoucnosti, např. do roku 2580. Navštívíte místní církevní budovu a v ní bude kazatel, který má v ruce stovky let staré proroctví a vykládá vám o apokalypse, která už je podle něho na spadnutí:..
PRETERISMUS 2: Jeruzalém bude zničený (Mt. 24)

Volně převyprávěno ve snaze říct to pochopitelně.....
PRETERISMUS 3: proroctví na Olivové hoře

Tabulka, která srovnává verše o pádu Jeruzaléma ze synoptických evangelií. Člověk při tom vidí určité souvislosti, třeba proč Danielova ohavnost souvisí s armádou okolo města…...
PRETERISMUS 4: The Art of Revelation (Umění knihy zjevení) – Jonathan Welton

Vždycky jsem měla ráda knihu o historii církve, Žena jedoucí na šelmě od D. Hunta. A bylo mi jasné jako facka, že ta žena na šelmě ve Zjevení je Řím a přesto vlak nejede...
PRETERISMUS 5: Závěr

Roky jsem věřila ve velké soužení a vytržení a přečetla jsem na to téma i různé knihy v angličtině a vždy dávalo smysl, když jsem to četla, ale ve chvíli, kdy jsem chtěla něco z toho sama shrnout, se mi to trochu rozpadalo. Obzvlášť myšlenka vytržení...
PODOBENSTVÍ O OHNIVÉM JEZÍRKU

Představme si, že navštívíme našeho starého známého kazatele v roce 2580, a ten má úplně jinou představu o tom, co se bude s lidmi dít po celou věčnost...
MLUVTE, PROSÍM, O VĚČNÉM MUČENÍ!

Slovo basanos Y931 podle slovníků znamená buď zkušební kámen nebo mučení. Podle profesora Michaela Gagarina – má moc pěkné jméno – nebylo tohle sloveso nikdy používáno jako trest mučením, ale jako výslech...
PÁD BABYLONU

Kdysi jsem si kvůli tomu, že je ve Zjevení řeč o Babylonu, načetla něco o historii fyzického města Babylon a je to docela zajímavé, tak to zde také uvádím...
OTEC MUČIL VĚTŠINU SVÝCH DĚTÍ VE SKLEPĚ

Děvět z deseti svých dětí měl týrat ve sklepě postarší muž, známý svému okolí jako skvělý "taťka". O desáté dítě se vzorně staral, zahrnoval ho dárky, bral ho na výlety a samozřejmě mu dopřával vše ostatní potřebné k životu, včetně nadstandardní lékařské péče...