Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

O překladu

Věčné mučení je pohanský výmysl, který křesťanství adoptovalo až několik set let po Kristu a během středověku ho nepřesným použitím původních textů, jejich nepochopením či úmyslnou úpravou a podvody vpašovalo do Bible. Hlavním propagátorem této myšlenky byl Augustin, který řecky ani neuměl. Jelikož ho reformátoři měli v úctě a ve své reformační snaze nepostoupili dále než za to, co říkal on (cca 400 let po Kristu), je jasné, proč věčné mučení prosazovaly i všechny reformované církve. Dnes, kdy máme k dispozici více informací, než všichni reformátoři dohromady, je čas, abychom si posvítili i na tuto temnou myšlenku.

Proč vznikla Nepekelná Bible?
 
  Hlavním důvodem je, že jsme zjistili, že překlady výrazů „aion, aionios, kolasin a basanos“ neodpovídají původnímu řeckému smyslu a tato slova nemluví o věčném mučení a trápení. Více o jednotlivých slovech naleznete v článcích.
 
  Po dlouhém studiu problematiky jsme uvěřili, že Bůh nebude mučit lidi na věky (tato představa mi přišla celý můj křesťanský život nepochopitelná) a začalo nás dost trápit, že veškeré české Bible, které nám přišly do ruky, o věčném trápení mluví. Co s tím? Naučit se pořádně řecky? To bychom rádi, ale s daným problémem jsme chtěli dělat něco hned. A jelikož je autorka těchto stránek zkušená překladatelka z angličtiny, bylo řešení nasnadě. Vytvořit překlad z angličtiny, a to z verze, která je doslovná zejména v tom, že nedává věčnost tam, kde by být neměla.

Co je předlohou?
 
  Nepekelná Bible vychází z anglických překladů, ale nejedná se o doslovný překlad jedné konkrétní verze. Nejvíce jsem používala The Christian Victory Bible (CVB), což je upravená American Standard Version a Young‘s Literal Translation (YLT), ale každé problematičtější slovo a spojení jsem kontrolovala v paralelních anglických překladech a v řeckém interlineárním textu, popř. ve Strongově konkordanci. Také jsem u problematických pasážích vycházela z různých odborných článků a přednášek.
 
  Následně jsme s manželem hotový text zkontrolovali podle Českého studijního překladu a tam, kde jsme se výrazně rozcházeli, jsme vždy zvážili, zda je to cíleně a víme proč a případně jsme se buď přizpůsobili českým překladům nebo dál řešili, co s daným místem.

Jazyk Nepekelné Bible
 
  Když jsem s překladem začala, byla mou původní snahou doslovnost. Také jsem často ze dvou významů vybrala ten více vysvětlující nebo v češtině méně používaný (např. místo odsouzen – bude shledán hodným trestu). Důvodem je, aby se čtenář zamyslel a automaticky si nedoplnil „odsouzen do pekla“, když to tam není, ale zamyslel se nad tím. Odsouzen k čemu? Na jak dlouho?
 
  Ale jak šla práce dál, zaujaly mě volnější anglické překlady, které jdou po myšlence, a to do takové míry, že když je v textu „pomaž si hlavu“, napsali tam „učeš si vlasy“. Musím říct, že mě začalo vyloženě bavit snažit se to vše říct více česky a to i trochu na úkor původního textu. A to hlavně proto, že si myslím, že v tom doslovném překladu je dobrý Český studijní překlad, existuje Pavlíkův překlad a mě začalo lákat udělat něco čtivějšího a trochu volnějšího. ČSP si jako překladu považuji, používám ho pro kontrolu, ale dost mě zarazilo, jak moc knižní ten jazyk je (učinit, či, odejmout, nenalézat…) Všechno by to šlo říct i hovorověji, a to se stává mým druhotným cílem, aby to mohly číst dobře i třeba děti. A zároveň mi ale stále jde o těch pár slovíček, u kterých jsem přesvědčená, že znamenají něco trochu jiného a kvůli kterým to vše dělám.

Komu je NB určená?
 
  NB je pracovní překlad spíše pro užší okruh přátel než pro širokou veřejnost. Chceme ho nechat pár let „uležet“ - mít ho pouze na internetu, postupně ho učesat, kontrolovat, doplňovat a upřesňovat. Knižní vydání bychom řešili až v horizontu několika let, pokud bychom byli s konečnou verzí spokojení a byl by o vydání zájem.

Kdo ji přeložil?
 
  Překladatelka této Bible roky pracovala jako učitelka angličtiny, překladatelka technických a obchodních textů a přeložila několik knih.
 
  Jelikož vím, s jakou nevraživostí se křesťané dokáží posílat do háje a do pekla za své rozdílné názory a nemám při péči o rodinu čas se s někým dohadovat, rozhodla jsem se po pečlivém zvážení, zůstat prozatím v anonymitě. Věřím, že nikdo nebude navěky ztracen, natož pak aby byl věčně mučen za své teologické názory, ale „kdokoliv by tedy porušil jedno z těchto nejmenších přikázání a učil ostatní, aby tak dělali, bude nazván nejmenším v Nebeském království, ale kdokoliv je bude dělat a učit bude nazván velkým v Nebeském království“ (Mt 5:19). Do tohoto díla jsem se pustila s vědomím tohoto rizika a pokud se nepovede, mohou mě pak všichni, kdo budou nazváni většími, poučovat celou věčnost, kdy na to bude víc času :-)

Jak si můžete dovolit dělat to jinak než ostatní?
 
  Pokud si kladete otázku, kdo jsem já, že si dovoluji jít proti tradicím a přijít s odlišným překladem, tak přiznávám, že ji i já kladu stále sama sobě. Zároveň si ale jako zkušená překladatelka z angličtiny říkám, že množství informací a materiálů, které má člověk k dispozici v angličtině je obrovské, proto mi nepřijde jako špatný nápad udělat překlad z angličtiny.
 
  Tento překlad je jiný především v pasážách o věčném mučení. Problém je, že pokud se podíváte do nějakého slovníku, vyskočí na vás, že „aionios“ je věčný, „basanos“ je mučení, ale zároveň vám slovníky nabídnou spoustu jiných i protichůdných výrazů, což je samo o sobě divné. Pokud se s tím spokojíte, je výsledek jasný.
 
  Jenomže existují studie, které ukazují, že se jedná o více či méně promyšlený podvod. Tato slova původně tento význam neměla. Latinsky mluvící křesťané, zejména Augustin, se z různých důvodů i nedorozumění rozhodli těmto slovům připsat jiný význam. Učení o věčném mučení se do církve začalo dostávat pomalu až v pozdějších stoletích. Stalo se však natolik převažující, že neřecky mluvící křesťané začali zpětně připisovat falešný význam původním řeckým slovům, a to natolik, že jsou toho nyní plné slovníky. Biblická řečtina se od současné dost liší, a tak nemůžete danou problematiku zkonzultovat jen tak na potkání s každým Řekem.
 
  YLT, ze kterého jsem částečně vycházela, je specifický překlad v tom, že nepřekládá výrazy spojené se slovem aion jako věčný a stálo by za to zdůraznit, že to není nějaký podřadný překlad, ale že je považován za jeden z nejlepších anglických překladů.
 
  Zároveň bych podotkla, že YLT vyšel v roce 1862, Strongova konkordance, o kterou se opírá anglicky mluvící svět, v roce 1890, Hansonovo dílo „Univerzalismus, převládající učení křesťanské církve“, kde naleznete obsáhlejší studii o původním použití řeckých slov, v roce 1899.
 
  Tato data jsou i odpovědí, proč spojuji dohromady něco, co jiní nespojují. Dnes máme k dispozici zdroje, které v jednu dobu dohromady neexistovaly, lidé je nemusí znát, mohou je přehlížet nebo se jen s posvátnou úctou drží své tradice a ani je nenapadne, že by s ní bylo něco špatně. Sama jsem byla v šoku, když jsem zjistila, že Bible, kterou jsem považovala za dokonalé a snad i nějakou zázračnou mocí chráněné Boží slovo, může být dost pokřivená překlady a teologickými názory překladatelů.

Připomínky
 
  Pokud máte k textu odůvodněné připomínky, neváhejte nás kontaktovat. Nicméně prosíme, abyste si přečetli články zdůvodňující základní překladatelské odlišnosti, pokud kroutíte hlavou právě nad nimi.

Podrobněji o našich názorech
 
  Řadu dlouhých let jsem strávila v protestantských církvích a učení o věčném zatracení mě vždycky trápilo, nicméně v Bibli toho bylo dost jak o pekle, tak o věčném ohnivém jezeru a nenapadlo mě o tom pochybovat. Nicméně mám několik přátel, kteří se nadchli pro křesťanský univerzalismus a mně připadalo, že se zbláznili a zavírají oči před jasným faktem, že Bible hlásá věčné zatracení.
 
  Tak jsem si sedla s konkordancí a vyhledala si všechno o pekle. Moc toho nebylo, obzvláště ne ve Starém zákoně, ale jelikož peklo má být hozeno do ohnivého jezera, rozhodla jsem se zjistit na internetu, jak si univerzalisté vykládají ohnivé jezero.
 
  A tady jsem se začala divit. Vysvětlovali, že slovo „basanos“ (Zj. 20:10) není mučení, ale prvotní význam je testovací kámen, používaný při testování zlata. Jelikož se při tavení a přečišťování používala síra a tento kámen (a „jezero“ také není výraz pro nějakou velkou vodní plochu), vysvětlovali celé jezero jako tavící nádobu, obraz louže roztaveného kovu, a viděli ho pozitivně, ne jako místo věčného trestu, ale jako místo dočasného očištění (věky věků také mají doslova znamenat jen určitou dobu trvající čas).
 
  Ani se mi tomu nechtělo věřit, dokud jsem si na greekbible.com neověřila, že to ta slova opravdu mohou znamenat. Ze zvědavosti jsem začala poslouchat další univeralistická videa a číst různé články. Kupodivu to vše mělo mnohem větší hlavu a patu, než vše, co jsem do té doby v církvi slyšela.
 
  Zaujalo mě např. použití ohně ve Starém zákoně, jeho očišťující charakter, třeba v Sof. 3:8,9. Pak jsem přečetla dlouhé pojednání o církevní historii, které dokazovalo, že církevní řecky mluvící otcové v prvních stoletích (jako třeba Origenes) mluvili o očištění ohněm přesně v tomto slova smyslu a věčné trápení začalo být propagováno až v pozdějších stoletích latinsky mluvící církví (zejména Augustinem, který řecky neuměl).
 
  Tyto dva body pro mě byly důležité – významy původních slov a to, jak jim rozuměla první církev, postupně přibývaly další. Po dlouhém studiu a přečtení spousty materálů, mohu uvést:

10 důvodů, proč už nevěřím ve věčné mučení:

 1. Originální řecká slova neznamenají ani mučení, ani věčnost. Od 6. století se však jejich falešné překlady začaly dostávat i do slovníků, a tak je třeba se podívat na studie o jejich původním použití. Proč tolik lidí není vůbec ochotno připustit, že na učení, které ke svému ustanovení použilo řadu podvodů, může být něco špatně?
 2. Díla řecky mluvících církevních otců z 2. - 5. století potvrzují, že ve věčné mučení nevěřili. Chápali tedy, že tato slova neznamenají ani mučení, ani věčnost. Řečtina byl jejich rodný jazyk, rozuměli jí a žili tak krátce po napsání NZ, že ještě nemohlo dojít k jazykovým posunům. Někteří z nich ještě znali lidi, kteří znali apoštoly.
 3. Odpovídá to lépe Božímu charakteru, jeho lásce, tomu, že chce, abychom byli jako on a milovali své nepřátele. My je máme milovat a On je bude navěky mučit, ale přitom je náš vzor? Kde to má logiku?
 4. Bible všude mluví o přiměřených, spravedlivých a časově omezených soudech. Kde je přiměřenost v tom mučit věčně někoho za něco, co dělal 15 nebo 90 let?
 5. Je doložené, že hlavním autorem pekla a věčného mučení je zejména Augustýn (4. století), který řecky neuměl (stejně jako Tertullián). Nechápal, jak by pak mohl být život věčný, pokud by nebyly i věčné soudy. Řecky mluvící otcové nemluvili o věčném životě, ale o životě budoucího věku. Mocensky myšlenku věčného zatracení prosazoval císař Justinián. Kdo je kompetentnější vykládat původní význam řečtiny, dávní řecky mluvící učenci, Augustin nebo církve 21. století?
 6. Učení o svobodné vůli, určující naše spasení, vymyslel Jakobus Arminius v 16. století jako reakci na tvrdé kalvinistické učení o predestinaci (že Bůh určil některé lidi pro peklo a jiné pro nebe). Podle Bible Bůh chce, aby všichni byli spaseni a jinde je řečeno, že dělá cokoliv, co se mu zachce, že jeho vůle se uskuteční. Není to vágní přání, které můžeme vetovat. Konec konců, kdo chce opravdu ze srdce a svobodně být věčně trápen a nebýt s Bohem? Který bezdomovec odmítne, když mu někdo chce dát luxusní vilu? Odmítají lidé skutečně pravého Boha nebo jen to, jak hloupě bývá mnohými představován?
 7. Bůh říká, že by mu něco takového jako pálení lidí ohněm nepřišlo na mysl. Jer. 7/31 Snad proto, že věčné mučení vymysleli lidé? Naopak, v Bibli je Boží oheň spojovaný s očištěním a nápravou.
 8. V celém Starém zákoně je o pekle (šeolu) jen pár nevýznamných zmínek, spojených se smrtí, nikoliv s věčným mučení. Proč by Bůh zatajoval tak důležitou věc 4000 let, a pak ji na lidi vybalil v osobě Zachránce světa?
 9. Bůh Adamovi řekl, že když sní ovoce ze stromu poznání, bude muset zemřít, ne že ho bude celou věčnost mučit. (V Bibli je tolikrát napsané, že odplatou za hřích je smrt, a to fyzická.) I ti, kteří si to nevybrali, umírají kvůli Adamovi. Proč by jen ti, kteří si to vyberou, měli žít díky druhému Adamovi? Navíc v listech pohanům není o pekle a věčném mučení řeč, jeden za druhým toto téma opomíjí. Snad proto, že se ty předpovědi zkázy týkaly především Židů a zničení Jeruzaléma a ne věčného mučení?
 10. Opravdu je smrt konečná, a pak se již nelze rozhodnout, když evangelium bylo kázáno i mrtvým? (1. Pt 3/18 a 4/6) Proč ve Skutcích není nikde kázáno evangelium nebe a pekla tak, jak jej káže dnešní evangelikální církev, ale kázali tam pokání a to, že Ježíš je Mesiáš?
Otázka: Je evangelium dobrá zpráva o záchraně celého lidstva nebo příšerná zpráva o tom, že se pár lidí zachrání a zbylí, včetně jejich blízkých rodinných příslušníků a přátel, budou uvězněni ve věčné mučírně?

Jiná víra
 
  Existují 4 hlavní názory na to, co jednou s lidmi bude:

 • arminianismus (lidé mají svobodnou vůli, pokud Boha nepřijmou, budou zatraceni)
 • křesťanský univerzalismus (víra ve spasení všech lidí, neznamená to, že všechny cesty vedou k Bohu, ale že každé koleno se pokloní a každý jazyk jednou vyzná, že Ježíš je Pán)
 • kalvinistická predestinace (Bůh určil některé pro peklo a jiné pro nebe, jak se mu zrovna zachtělo)
 • anihilismus (Bůh některé lidi zničí, nebude je věčně trápit, ale ukončí jejich existenci)

Prosba:
 
  Milí arminianisté, prosím, respektujte, že autoři těchto stránek patří do skupiny č. 2. Stejně tak, jako chápete, že jinou víru mají katolíci nebo Svědkové Jehovovi a že mají své Bible, ve kterých jsou třeba z vašeho pohledu nějaké podivnosti, třeba deuterokanonické knihy, chápejte prosím i to, že tohle je trochu jiný překlad pro trochu jinou skupinu lidí. Věříme tomu upřímně a došli jsme ke změně názorů po pečlivém studiu. Víme, že kdyby to nebyla pravda, byl by to průšvih lidi ukolíbat, naslibovat jim ráj a poslat je do pekla. Nicméně myšlenka Boha mučitele nám už teď připadá natolik absurdní, že nebe s takovým sadistickým Bohem je snad jen trochu lepší peklo. Proto se, prosím, nezlobte, že nemáme chuť a čas s někým diskutivat a hádat se. Nepište nám, prosím nic jiného, než faktické připomínky jako pravopisné chyby apod. Není to tak, že plácáme stejné těsto, ale jedni z něj chtějí vykrajovat kolečka a druzí srdíčka. My pečeme a vy vaříte zelňačku, abych to k něčemu přirovnala, takže jen těžko najdeme společnou řeč nad tím naším receptem. Pokud vás opravdu zajímá, o čem to celé je, v sekci články a odkazy naleznete velké množství materiálů.