home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 20. kapitola

 1. A viděl jsem anděla, který sestupoval z nebes a v ruce měl klíč od propasti a velký řetěz.
 2. Zajal draka, toho starého hada, kterým je ďábel a Satan a svázal ho na tisíc let
 3. a hodil ho do propasti a zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby už nepodváděl národy, dokud neuplyne těch tisíc let. Poté musí být propuštěn ještě na krátký čas.
 4. A viděl jsem trůny a těm, kteří na nich seděli, byla dána (autorita) soudit. Viděl jsem duše těch, kdo byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a ty, kdo neuctívali šelmu ani její obraz a nepřijali na své čelo nebo svou ruku její znamení. Ti ožili a vládli s Kristem tisíc let.
 5. Zbytek mrtvých neožil, dokud neuplynulo těch tisíc let. To je to první vzkříšení.
 6. Blahoslavený a svatý je ten, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi nemá druhá smrt moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním vládnout tisíc let.
 7. A po těch tisíci letech bude Satan propuštěn ze svého vězení
 8. a vyjde, aby podvedl národy, které jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga a shromáždí je k válce; jejich množství je jako mořského písku.
 9. Vyšli na šířku země a obklíčili ležení svatých a milované město. Z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil je.
 10. Ďábel, který je podvedl, byl hozen do jezírka (tavící nádoby) s ohněm a sírou, kde je i šelma a falešný prorok. Budou vyslýcháni (=testování odhalující pravost) dnem i nocí ve (velkém) věku věků.*.
 11. Viděl jsem velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří země a nebesa utekla. Nebylo pro ně nalezeno místo.
 12. Viděl jsem mrtvé, velké i malé, stojící před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, kniha života. Mrtví byli posuzováni podle věcí napsaných v knihách, podle svých skutků.
 13. Moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli. Smrt a šeol vydali mrtvé, kteří v nich byli. Byli posuzováni, každý podle svých skutků.
 14. Smrt a šeol byly hozeny do tavící nádoby s ohněm. To je druhá smrt, tavící nádoba s ohněm.
 15. Pokud někdo nebyl napsaný v knize života, byl hozen do tavící nádoby s ohněm.
   
  * více v článcích o slovech aion a basanos, berte to jen jako pracovní verzi – basanos je na jednu stranu spojené s námahou a na druhou s výslechem a základ je kámen pro testování kovů, zkusila jsem tu myšlenku spojit, ale nad nejvhodnějším výrazem si stále lámu hlavu