right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 3. kapitola

 1. „Andělu církve v Sardách napiš: Ten, kdo má sedm duchů Božích a sedm hvězd říká tyto věci: 'Znám tvé skutky a tvou reputaci, že jsi plný života, ale přitom jsi mrtvý.
 2. Probuď se a upevni to málo, co ti zbývá, protože i to je skoro mrtvé. Tvé skutky nejsou v očích mého Boha uspokojivé.
 3. Vzpomeň si tedy na to, co jsi přijal a slyšel – drž se toho a změň smýšlení. Pokud nebudeš bdělý, přijdu jako zloděj v noci a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.
 4. Nicméně máš v Sardách pár lidí, kteří si neušpinili šaty. Budou se mnou chodit v bílém, protože jsou toho hodni.
 5. Ten, kdo zvítězí bude oblečený v bílý šat a jeho jméno určitě nevymažu z knihy života a potvrdím jeho jméno před svým Otcem a před jeho anděly.
 6. Kdo má uši, ať poslouchá, co Duch říká církvím.'“
 7. „Andělu církve ve Filadelfii napiš: Ten, který je Svatý a který je Pravdivý a který má klíč Davidův; ten, který když otevře, tak nikdo nemůže zavřít a ten, který když zavře, tak nikdo nemůže otevřít, říká tyto věci:
 8. 'Znám tvé skutky, hle otevírám před tebou dveře, které nikdo nemůže zavřít, protože máš malou moc, ale stejně jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.
 9. Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kteří říkají, že jsou Židé, ale nejsou a lžou. Hle, učiním, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že jsem si tě zamiloval.
 10. Protože jsi podle mého slova trpělivě vytrval, tak i já tě ochráním od hodiny zkoušky, která má přijít na celý obydlený (římský) svět a vyzkoušet ty, kdo bydlí v tom kraji.
 11. Přicházím rychle! Drž se pevně toho, co máš, aby ti nikdo nevzal tvůj věnec.
 12. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nikdy ho neopustí. Napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha a své vlastní nové jméno.
 13. Kdo má uši, ať poslouchá, co Duch říká církvím.'“
 14. „Andělu církve v Laodiceji napiš: „Ten Amen, věrný a pravý svědek, Hlava Božího stvoření říká tyto věci:
 15. 'Znám tvé skutky, nejsi ani studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!
 16. Protože jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyzvracím tě ze svých úst.
 17. Protože říkáš: 'Jsem bohatý a získal jsem bohatství a nic nepotřebuji' a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný a chudý a slepý a nahý.
 18. Radím ti, abys ode mne koupil zlato přečištěné ohněm, abys byl bohatý a bílý šat, aby ses oblékl a nebyla zjevná hanba tvé nahoty; a mast, aby sis pomazal oči a viděl.
 19. Všechny ty, které miluji, napomínám a kázním. Buď tedy horlivý a změň smýšlení.
 20. Hle, stojím u dveří a tluču. Pokud někdo uslyší můj hlas a otevře dveře, přijdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
 21. Ten, který zvítězí, toho nechám sedět spolu se mnou na mém trůnu, stejně jako jsem já zvítězil a posadil se s Otcem na jeho trůnu.
 22. Kdo má uši, ať poslouchá, co Duch říká církvím.'”