right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Zjevení, 0. kapitola

Kniha Zjevení - úvodní slovo

Kdo, co, kdy, kde, jak a proč?

Ačkoliv se tradičně připisuje apoštolovi Janovi, Eusebius uvádí na základě jazykového rozboru i variantu, že jde o jiného Jana. Keener říká, že raná tradice připisuje autorství autoru Janova evangelia a kloní se k tomu. Jonathan Welton (The Art of Revelation – viz článek Preterismus 4) cituje ranou syrskou verzi Nového zákona (Peshitto), kde je na titulní straně ze 4. stol. napsáno, že toto Zjevení dostal Boží evangelista Jan na ostrově Patmos, kde byl ve vyhnanství za císaře Nera (54-68). Uvnitř textu je napsáno, že pět králů bylo, jeden je a jeden bude na krátko, což ukazuje na julsko-klaudijskou dynastii a potvrzuje výklad, že jím byl Nero a poté přišel na pár měsíců Galba.

Jedná se o preteristický pohled na věc, více naleznete v článcích o preterismu. Futuristé samozřejmě mají úplně jiný názor a nevadí jim ani datace kolem roku 90.

Překladatelské problémy a odlišnosti NB oproti ostatním překladům

Jonathan Welton, který má za to, že celá kniha Zjevení je o pádu Jeruzaléma, vyzdvihuje to, že v celé knize je jen 3x použit výraz:

G2889 kosmos – svět, země ve smyslu celého světa (11:15, 13:8, 17:8)

a všude jinde je:

G1093 – země, půda, kraj, region, oblast, obyvatelé kraje

V jeho podání to zní lehce a logicky a sice s ním souhlasím a chtěla jsem „gé“ překládat jako kraj a kde to jde, tam to dělám, ale na druhou stranu je to i ve verších, kde je gé protikladem moře, tedy země, ale asi ne vy smyslu zeměkoule. Konec konců podobný problém máme i v čj, země může být planeta, republika i půda, tak to není tak jednoduché. Proto tam píšu (gé) a berte tento problém na vědomí.

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων – základem je opět slovo aion, doba, věk a překlad věčně nebo na věky věků považuji za volnou interpretaci, kterou překladatelé podporují svou představu věčných trestů. I rodilý Řek mi potvrdil, že je to „ve věku věků“. CVB překládá volněji „ve velkém věku věků“ - velkém tam přidávají na vysvětlenou. Stejně jako velká přestávka je „přestávka všech přestávek“, tak tohle je důležité období a speciální doba. Zatím tam mám „ve (velkém) věku věků“ - nejsem si jistá, zda je vhodné tam to „velkém“ po vzoru CVB dávat. Jde o pracovní text, uvidíme. Pokud mám někde v článcích „do“ věku věků nebo „do Doby dob“, je to starší verze překladu, tohle se ukázalo jako správnější.

14:11 Dým z jejich zkušebního kamene stoupá vzhůru ve (velkém) věku věků. Nemají odpočinutí dnem i nocí ti, kdo uctívají šelmu a její obraz a kdokoliv přijímá známku jejího jména.

20:10 Ďábel, který je podvedl, byl hozen do tavící nádoby s ohněm a sírou, kde je i šelma a falešný prorok. Ve (velkém) věku věků je dnem i nocí je čeká zkušební kámen (= namáhavé vyšetřování, výslech, test).

Při tavení kovů, zlata, se používala síra, vzorek se dal na zkušební kámen a porovnával se se vzorem, kteří zlatníci měli. Dělá se to tak dosud. Při použití reagujících chemikálií se z kamene kouří, a to ukazuje na přítomnost nečistot. Takže nejde o kouř z jejich škvařícího se masa, ale o obraz tavící nádoby a „přetavení“ těch lidí. Více o tavení zlata je v článku o ohnivém jezeře nebo ve videích na youtube The Total Victory of Christ.

Kouř, zkušební kámen, oheň a síra, to vše přitom máte. A přítomnost všech těchto věcí tento obraz potvrzuje. Basanos – prvotní význam je zkušební kámen a přenesený význam zkušební kámen pravdy, tedy zjišťování pravdy výslechem, zkoušení těch lidí, vyšetřování, zřídka za použití mučení (jen u otroků, ale stále šlo o dopátrání se něčeho a ne nesmyslné trápení těch lidí).