right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Jan, 4. kapitola

 1. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, jestli jsou z Boha, protože mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
 2. Podle tohohle poznáte Božího Ducha. Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha
 3. a každý duch, který nevyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, není z Boha, a to je duch antikrista, o kterém jste slyšeli, že přijde. Teď je už ve světě.
 4. Vy jste z Boha, malé děti, a přemohly jste je, protože větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.
 5. Oni jsou ze světa. Proto mluví světsky a svět jim naslouchá.
 6. My jsme z Boha. Ten, kdo zná Boha, naslouchá nám. Ten, kdo není z Boha, nám nenaslouchá. Tak poznáme ducha pravda a ducha klamu.
 7. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha; a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a Boha zná.
 8. Ten, kdo nemiluje, nezná Boha, protože Bůh je láska.
 9. Tak nám Bůh ukázal svou lásku, že poslal na svět svého jediného Syna, abychom mohli skrze něho žít.
 10. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás, a poslal svého Syna jako smírčí oběť za naše hříchy.
 11. Milovaní, pokud nás Bůh takto miluje, měli bychom se také milovat navzájem.
 12. Boha nikdo nikdy neviděl. Pokud milujeme jeden druhého, Bůh zůstává v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
 13. Podle toho víme, že zůstáváme v něm a on v nás, protože nám dal svého Ducha.
 14. Viděli jsme a svědčili, že Otec poslal Syna, Zachránce světa.
 15. Pokud někdo vyznává, že Ježíš je Boží Syn, Bůh zůstává v něm a on v Bohu.
 16. Známe (lásku) a věříme lásce, kterou k nám Bůh má. Bůh je láska a ten, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
 17. Tím se láska mezi námi stala dokonalou, že můžeme mít smělost v den soudu, protože takový jaký je on, jsme i my v tomto světě.
 18. V lásce není strach; ale dokonalá láska vyhání strach, protože (lidé) mají strach z nápravného trestu*, ale ten, kdo se bojí, není dokonalý v lásce.
 19. My ho milujeme, protože on nejdříve miloval nás.
 20. Pokud člověk řekne: „Miluji Boha“ a nenávidí svého bratra, je lhář, protože jak může ten, kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, milovat Boha, kterého neviděl?
 21. Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.
   
  * je tam pouze: strach má (nápravný) trest – kolasin