right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Timoteus, 3. kapitola

 1. Toto jsou věrná slova. Pokud někdo chce dohlížet na druhé (episkopes), touží po dobré práci.
 2. Toho, kdo dohlíží, nesmí být možné z něčeho nařknout, musí to být manžel jedné manželky, střízlivý, ovládající se, respektovaný, pohostinný, schopný učit,
 3. ne pijan, ne násilník, ale mírný, nehádavý, nesmí milovat peníze,
 4. (musí to být někdo), kdo dobře vede svoji rodinu, má poslušné děti, a to se vším respektem.*
 5. Pokud někdo neumí vést svou vlastní rodinu, jak se bude starat o Boží shromáždění?
 6. (Nemá to být) nově obrácený muž, aby mu to nestouplo do hlavy a nebyl chycen do ďáblova odsouzení.
 7. Navíc musí mít dobré svědectví i od těch venku, aby mu nebylo možné něco vytknout a nepadl do ďáblovy pasti.
 8. Také diakoni musí být důstojní, ne dvojsmyslní, nesmí pít moc vína, ani nesmí toužit po nečistém zisku,
 9. (musí) se držet tajemství víry s čistým svědomím.
 10. Ať se nejdříve osvědčí, a pak slouží, pokud jsou bezúhonní.
 11. Také jejich ženy musí být uctivé, nesmí pomlouvat, ale (být) uvážlivé a věrné ve všech věcech,
 12. Diakoni ať jsou manželi jedné manželky, kteří dobře vedou své děti a svou rodinu.
 13. Ti, kteří dobře slouží, pro sebe získají skvělou reputaci a velkou smělost ve víře, která je v Kristu Ježíši.
 14. Tyto věci ti píšu s tím, že doufám, že za tebou brzy přijdu,
 15. ale pokud se zdržím, tak chci, abys věděl, jak se lidé mají chovat v Boží rodině, která je shromážděním živého Boha, sloupem a základem pravdy.
 16. Nesporně, tajemství zbožnosti je velké: ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, spatřen anděly (posly), kázán mezi národy, lidé ve světě mu uvěřili a byl přijat vzhůru do slávy.
   
  * není mi jasné, koho se ten respekt týká. Anglické Bible mají dvě verze, že ho ty děti respektují a z toho druhého vyjádření mi vyplývá, že on se chová důstojně ve vztahu k té jejich poslušnosti, takže by mi z toho vzešlo, že když je trestá, nejedná u toho nedůstojně, že třeba nezuří. Ale je to podle mne jen takové domýšlení překladatelů.