right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

2. Tesalonickým, 2. kapitola

 1. Bratři, co se týče přítomnosti (příchodu) Pána Ježíše Krista a našeho společného shromáždění k němu, žádáme vás
 2. abyste se nenechali jen tak něčím rozhodit a netrápili se, žádným duchem, žádným rozhovorem #g# nebo dopisem, vydávaným za náš, kde by bylo řečeno, že den Páně už přišel.
 3. Nenechte se žádným způsobem svést. Nestane se to dřív, než přijde odpadnutí a bude zjeven bezzákonný muž, syn zkázy,
 4. ten, kdo se staví proti každému takzvanému bohu a objektu uctívání a vyvyšuje se nad to, takže se posadí v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha.
 5. Nepamatujete si, že jsem vám tyhle věci říkal, když jsem byl ještě s vámi?
 6. Víte, co je to, co mu brání, takže se ukáže v pravý čas.
 7. Protože to tajemství bezzákonnosti už působí, ale ještě tomu brání někdo, kdo pak bude odstraněn a ten mu stojí v cestě.*
 8. Pak bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán zabije dechem svých úst a zjevením své přítomnosti způsobí, že bude zcela nečinný, (dosl. = bude ho anulovat)
 9. i ten, jehož přítomnost je podle práce Satana, ve vší mocí a se znameními a s pseudo-zázraky,
 10. a se vším svodem zla pro ty, kdo jsou ztraceni, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni.
 11. Proto Bůh dovolí, aby byli oklamáni a aby uvěřili tomu, co je falešné,
 12. aby byli potrestáni ti, kdo neuvěřili pravdě, ale měli potěšení v nespravedlnosti.
 13. Musíme za vás, bratři Pánem milovaní, stále vzdávat díky Bohu, protože Bůh si vás od začátku vybral ke spasení skrze posvěcení v Duchu a ve víře v pravdu,
 14. k tomu vás povolal skrze naši Dobrou zprávu, abyste měli podíl na slávě Pána Ježíše Krista.
 15. A tak, bratři, stůjte pevně a držte se našich instrukcí, toho, co jsme vás učili, ať už během rozhovorů nebo písemně.
 16. Ať sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který nás miloval a dal nám trvající útěchu a dobrou naději skrze svou milost
 17. potěšuje vaše srdce a utvrzuje vás v každém dobrém díle a slovu.
   
  * YLT doslova: jen ten, kdo to teď drží, bude bránit, než bude z cesty