home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

2. Tesalonickým, 3. kapitola

 1. A nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se tu slovo Páně rychle šířilo a bylo oslaveno, tak jako u vás,
 2. a abychom byli uchráněni zkažených a zlých lidí, neboť ne každý má víru.
 3. Ale Pán je věrný, on vás upevní a ochrání od toho zlého.
 4. Máme ohledně vás v Pánu jistotu, že děláte a budete dělat věci, které nařizujeme.
 5. Ať Pán vede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti.
 6. Nařizujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se odtáhli od každého bratra, který se chová neukázněně a ne podle tradice, kterou jste od nás přijali.
 7. Neboť vy víte, jak nás máte napodobovat, protože jsme se mezi vámi nechovali neukázněně,
 8. ani jsme si od nikoho nebrali chléb bez placení, ale namáhavě jsme dnem i nocí pracovali, abychom nebyli nikomu na obtíž,
 9. ne že bychom na to neměli právo, ale chtěli jsme vám jít příkladem, abyste nás napodobovali.
 10. Neboť ještě když jsme byli u vás, nařizovali jsme vám toto: „Jestli někdo nechce pracovat, nenechte ho ani jíst." (?neživte ho?)
 11. Neboť jsme slyšeli, že se mezi vámi někteří chovají neukázněně, vůbec nepracují a do všeho strkají nos.
 12. Těm, kdo takto žijí, nařizujeme a nabádáme vás v Pánu Ježíši Kristu, abyste v klidu pracovali a jedli svůj vlastní chléb.
 13. Ale vy, bratři, neustávejte v konání dobra.
 14. Pokud někdo neposlouchá slova tohoto dopisu, vezměte to na vědomí a nebratříčkujte se s ním, ať se zastydí.
 15. Ale nepovažujte ho za nepřítele, ale napomínejte ho jako bratra.
 16. Ať vám Pán pokoje sám dá pokoj ve všem, každým způsobem. Pán ať je s vámi se všemi.
 17. Zdravím vás já, Pavel, vlastnoručně, což je znakem každého dopisu. Tak píšu.
 18. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi všemi. Amen.