right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 7. kapitola

 1. "Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
 2. Neboť jakým soudem soudíte, tak budete souzeni a jakou měrou měříte, bude naměřeno vám.
 3. Proč vidíte třísku v oku svého bratra, ale neberete v potaz trám ve svém vlastním oku?
 4. Nebo jak to, že řeknete svému bratru: „Dovol, ať ti vyndám třísku z oka“ a hle, ve svém vlastním oku máte trám?
 5. Pokrytče! Nejdříve si vyndejte trám z vlastního oka, a pak uvidíte jasně a můžete vyndat třísku z oka vašeho bratra
 6. "Nedávejte psům to, co je svaté ani neházejte perly sviním, protože by je mohli rozšlapat nohama a obrátit se a rozsápat vás na kusy.
 7. "Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude vám otevřeno.
 8. Protože každý, kdo žádá, dostává. Ten, kdo hledá, nalézá. Tomu, kdo klepe, bude otevřeno.
 9. Nebo kdo je mezi vámi, kdo, když ho syn požádá o chleba, tak mu dá kámen?
 10. Nebo když ho požádá o rybu, tak kdo mu dá hada?
 11. Tak pokud vy, jsouce zlí, umíte dát dobré dary svým dětem, čím spíše dá váš Otec, který je v nebesích, dobré věci těm, kdo ho žádají!
 12. Proto cokoliv chcete, aby lidé dělali vám, to byste měli dělat jim, protože to je zákon a proroci.
 13. Vstupte dovnitř úzkou bránou, protože široká je brána a prostorná je cesta, která vede k destrukci a mnoho je těch, kteří jí vstupují.
 14. Jak úzká je brána a jak zúžená je cesta, která vede k životu! Málo je těch, kdo ki nacházejí.
 15. Dejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přijdou v rouše beránčím, ale uvnitř to jsou draví vlci.
 16. Poznáte je podle jejich ovoce. Sbíráte hrozny z trní nebo fíky z bodláků?
 17. A tak každý dobrý strom přináší dobré ovoce, ale špatný strom přináší zlé ovoce.
 18. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, ani nemůže špatný strom nést dobré ovoce.
 19. Každý strom, který nenese dobré ovoce, je pokácen a hozen do ohně.
 20. A tak je poznáte po jejich ovoci.
 21. Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane,“ vstoupí do Nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
 22. Mnozí mi ten den řeknou „Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevyháněli ve tvém jménu démony a nedělali ve tvém jménu mnohé mocné skutky?“
 23. Pak jim řeknu „Nikdy jsem vás neznal. Běžte ode mne vy, kdo činíte nepravost.“
 24. "Proto každého, kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, připodobním k moudrému muži, který buduje svůj dům na skále.
 25. Spadl déšť, přišla záplava, vály větry a bušily do toho domu a on nespadl, protože byl založený na skále.
 26. Každý, kdo slyší tato má slova a nejedná podle nich, bude jako bláznivý muž, který staví svůj dům na písku.
 27. Spadl déšť, přišla záplava, vály větry a bušily do toho domu a on spadl a jeho pád byl velký."
 28. Stalo se, že když Ježíš domluvil všechny tyto věci, zástupy byly udiveny jeho učením,
 29. protože je učil s autoritou a ne jako učitelé (Mojžíšova) zákona.