Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   


Ježíšovo narození (Mt 1:18-25)

S narozením Ježíše Krista to bylo tak. Marie byla zasnoubená s Josefem, což neznamenalo, že si před ní při nějaké romantické příležitosti klekl a dal jí prstýnek (ten nosili zasnoubení Římané, ale Židé asi ne), ale byla to mnohem oficiálnější záležitost a potřebovali k tomu dva svědky, někdy se platila i cena za nevěstu. Zasnoubení bylo natolik závažné, že nevěra byla brána jako cizoložství. Zasnoubení se rušilo rozvodem. Josef se mohl rozvést veřejně před soudem a došlo by k vrácení ceny za nevěstu a věna. K rozvodu ale stačil jednoduchý doklad a dva svědci, takže z toho nemusela být velká ostuda.

Ovšem na cestě bylo dítě a těžko říct, co si o tom Josef myslel. Kvůli nevěře rozvedená žena by jen těžko hledala manžela o pokud by přišla o rodiče, byla by bez peněz. Je ve hře další mládenec nebo Marie zůstane sama?

Tohle všechno se tedy Josefovi honilo hlavou – Marie byla těhotná, a to v době, kdy už byli skoro svoji, takže jí to mohl trochu zavařit a pomstít se jí za nevěru veřejným rozvodem tak, že by měla z ostudy kabát. Jelikož to byl ale dobrák, na nic takového nepomyslel a chtěl tajný rozvod.

Anděl Páně mu ale ve snu řekl: „Josefe, neboj se a udělej poslední krok k tomu, aby z Marie byla tvoje oficiální manželka, protože ti nebyla nevěrná, ale počala nadpřirozeně z Ducha Svatého. Bude mít syna a ty mu dáš jméno Ježíš (tedy Bůh je záchrana), protože on zachrání svůj lid z jejich hříchů."

Tohle vše se stalo, aby se naplnilo to, co Pán předpověděl skrze proroka Izaiáše, který řekl:

„Panna bude čekat dítě
a porodí syna.
Bude se jmenovat Immanuel,
což znamená, "Bůh s námi."

Josef se probudil a vzal si Marii za manželku. K tomu byly zapotřebí ještě dva kroky, kromě smlouvy, která začala platit zasnoubením a zahrnovala peněžní transakce mezi rodinami, následovala většinou po roce od zasnoubení sedmidenní svatební oslava, kdy hned první noc byla ta svatební a došlo při ní ke stvrzení manželství (tedy v posteli). To, že si Josef vzal Marii tedy znamená, že zorganizovali svatební oslavu, ale bez té svatební noci. Josef s ní neměl sex, dokud neporodila svého prvorozeného syna. Dal mu jméno Ježíš.

Pokud to byli průměrní snoubenci, bylo Marii okolo patnácti a Josefovi táhlo na dvacet.
 
Odkaz na 1. kapitolu Matouše