Bible              Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   


Ježíšův rodokmen (Mt 1:1-17)

Ježíšův rodokmen si můžete přečíst v každé Bibli, ale protože tohle není Bible, řekneme si k němu jen pár zajímavostí. Možná jste si všimli, že rodokmeny jsou v Bibli dva, ten druhý je na konci 3. kapitoly Lukáše a nejsou stejné, rozjíždějí se u synů krále Davida. Možná jste slyšeli, že jeden patří Marii a druhý Josefovi, i když každý směřuje k Josefovi, Ježíšovu nevlastnímu otci. Je dost pravděpodobné, že Marie byla jeho příbuzná, takže by Josefův rodokmen byl z větší části i jejím. Historik Eusebius uvádí teorii s levirátním manželstvím, zatímco jeden rodokmen by podle něho sledoval fyzické potomky, druhý by sledoval ty právní, dá-li se to tak říct. Keener to také zmiňuje a ještě přidává variantu, že jeden rodokmen není doslovný, ale že pravděpodobněji Matouš by ho mohl spiritualizovat – u Matouše podotýká, že ve verších 8 a 10 rodokmen trochu přikrašluje, místo bezbožného krále Amóna uvádí řecký text Amos (prorok) a namísto krále Ásy Asafa (žalmistu), což překlady většinou zakrývají. A snad i některá jména vynechává, aby mu to vycházelo na 3x14 skupin.

Rodokmeny většinou neuvádějí ženy a zde je zajímavé, že tři uvedené jsou pohanky – Támar, prostitutka Rachab, Moábka Rút a poslední zmíněná je (Bat-šeba) Urijášova manželka.

Můžete si také všimnout, že se nám do rodokmenu Ježíše dostal Zerubábel nebo hezky po kralicku Zorobábel (to je trochu jako Zoro, tak se to lépe pamatuje), syn Salatielův, pokud znáte trochu malé proroky, tak to je ten mládenec, který se stal judským místodržitelem a kterého hlavně Ageus a Zacharjáš povzbuzovali do stavby chrámu. Je to asi poslední z Ježíšových dávných předků, o kterém se můžete něco dočíst ve Starém zákoně, protože pak už bylo až do příchodu Mesiáše vše důležité řečeno.
 
Odkaz na 1. kapitolu Matouše