right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Jan, 1. kapitola

  1. To, co bylo od začátku, to, co jsme slyšeli, to, co jsme viděli našima očima, to, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly, ohledně Slova života
  2. (a ten život byl zjeven a my jsme viděli a svědčíme a zvěstujeme vám aionion život (?přicházejícího věku), který byl s Otcem a nám byl zjeven);
  3. to, co jsme viděli a slyšeli, vám zvěstujeme, tak abyste i vy mohli mít s námi společenství. Ano a naše společenství je s Otcem a s jeho Synem, Ježíšem Kristem.
  4. A tyto věci vám píšeme, aby naše radost byla úplná.
  5. A to je to poselství, které jsme od něho slyšeli a oznamujeme vám, že Bůh je světlo a není v něm vůbec žádná tma.
  6. Pokud bychom řekli, že s ním máme společenství a chodíme v temnotě, lžeme a neříkáme pravdu.
  7. Ale pokud chodíme ve světle jako on je ve světle, máme společenství jeden s druhým a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
  8. Pokud řekneme, že nemáme hřích, sami sebe klameme a není v nás pravda.
  9. Pokud vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od každé nespravedlnosti.
  10. Pokud bychom řekli, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.