home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Titus, 3. kapitola

 1. Připomínej G5279 jim G846, ať se poddají G5293 vládcům G746 a G2532 autoritám G1849, poslouchají (je) G3980 a ať jsou G1511 připraveni G2092 ke G4314 každému G3956 dobrému G18 skutku G2041.
 2. Ať o nikom G3367 nemluví zle G987, nehádají se G1510 G269, jsou mírní G1933, jednají G1731 s veškerou G3956 pokorou G4236 se všemi G3956 lidmi G444.
 3. My G1473 jsme G1510 také G2532 dříve G4218 jednali bláznivě G453, neposlušně G545, byli jsme oklamáni G4105 a sloužili G1398 jsme žádostem G1939 a G2532 různým G4164 potěšením G2237, žili jsme G1236 v G1722 zášti G2549, závisti G5355 a G2532 nesnášenlivosti G4767 a nenáviděli G3404 jeden druhého G240.
 4. Ale G1161 když G3753 se zjevila G2014 dobrota G5544 a G2532 láska G5363 našeho G2257 Zachránce G4990, Boha G2316 k lidem,
 5. zachránil G4982 nás G2248, ne G3756 na základě G1537 skutků G2041 spravedlnosti G1722 G1343, které G3739 jsme G2249 dělali G4160, ale G235 na základě G2596 svého G846 milosrdenství G1656, skrze G1223 obmytí G3067 nového narození (obnovy) G3824 a G2532 obnovení G342 Ducha G4151 Svatého G40,
 6. kterého G3739 na G1909 nás G2248 bohatě G4146 vylil G1632, skrze G1223 Ježíše G2424 Krista G5547, našeho G2257 Zachránce G4990,
 7. Abychom G2443 se, (poté), co jsme byli ospravedlněni G1344 jeho G1565 milostí, G5485, stali G1096 dědici v G2596 očekávání G1680 života G2222 věků G166.
 8. Tato G3588 slova G3056 jsou důvěryhodná G4103. A G2532 co se týče G3778 těchto věcí G3778, chci G1014 abys G4771 na nich trval G1226, aby G2443 ti, kteří G3588 uvěřili G4100 Bohu, G2316 dbali G5431 na to, aby dělali G4291 dobré G2570 skutky G2041. Tyto věci G3778 jsou G1510 hodnotné G2570 a G2532 lidem G444 užitečné G5624.
 9. Ale G1161 vyhýbej se G4026 absurdním G3474 debatám G2214 a G2532 sledováním rodokmenů G1076 a G2532 dohadům G2054 a G2532 hádkám G3163 o zákon G3544 , protože G1063 jsou G1526 neužitečné G512 a G2532 zbytečné G3152.
 10. Heretika G444 G141 po G3326 jednom G1520 nebo G2532 dvou G1208 napomenutích G3559 odmítni G3868.
 11. Pamatuj si G1492, že G3754 takový člověk G5108 je zkažený G1612 a G2532 hřeší G264 a odsuzuje G1510 sám sebe G843.
 12. Až G752 za G4314 tebou G4571 pošlu G3992 Artema G734 nebo G2228 Tychika G5190, snaž se G4704 za G4314 mnou G3165 přijít G2064 do G1519 Nikopolis G3533, protože G1063 jsem se rozhodl G2919 tam G1563 strávit zimu G3914.
 13. Zénu G2211, experta na zákon G3544, a G2532 Apolla G625 dostatečně G4709 vybav na cestu G4311, aby G2443 jim nic G3367 nechybělo G846 G3007.
 14. Ať se nyní G1161 také G2532 naši (lidé) G2251 učí G3129 dělat G4291 dobré G2570 skutky G2041, kde G1519 je to zapotřebí G316 G5588, aby G2443 nebyli G3361 G5600 neužiteční G175.
 15. Pozdravují G782 tě G4571 všichni G3956, kteří G3588 jsou se G3326 mnou G1700. Pozdrav G782 ty G3588, kteří nás G2248 milují G5368 ve G1722 víře G4102. Milost G5485 Boží s G3326 vámi G5216 všemi G3956. Amen G281.