right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Tesalonickým, 3. kapitola

 1. Když už jme to nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se, že zůstaneme v Aténách sami
 2. a pošleme Timotea, našeho bratra a Božího služebníka Kristovy Dobré zprávy, aby vás posílil a povzbudil ve vaší víře,
 3. aby nikdo nebyl otřesen (současným) soužením. Vždyť sami víte, že je to nás úděl.
 4. Vždyť jistě víte, že když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem o tom, že nás čeká soužení, což se i stalo, jak víte.
 5. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, když už jsem to nemohl vydržet, poslat k vám (Timotea), aby zjistil, jak na tom jste s vírou, protože se bojím, aby se vám pokušitel nějak nedostal na kobylku a aby naše práce nebyla marná.
 6. Ale když se teď od vás Timoteus vrátil a přinesl nám dobré zprávy o vaší víře a lásce a že na nás stále v dobrém vzpomínáte a chcete nás vidět, stejně jako my chceme vidět vás,
 7. tak jsme povzbuzeni, bratři, z vás a z vaší víry, uprostřed těchto úzkostí a soužení.
 8. Teď můžeme žít, když stojíte pevně v Pánu.
 9. Jak za vás můžeme Bohu dost poděkovat, za všechnu tu radost, kterou z vás před Bohem máme?
 10. Dnem i nocí se neustále modlíme, abychom se s vámi mohli vidět a doplnit to, co chybí vaší víře.
 11. Ať nás sám náš Bůh a Otec a náš Pán Ježíš Kristus dovedou až k vám
 12. a ať Pán dá, že porostete a budete se rozhojňovat v lásce jeden k druhému a ke všem lidem, stejně tak jako my máme stále více rádi vás
 13. a ať Pán posílí vaše srdce, ať jste bezúhonní ve svatosti před naším Bohem a Otcem při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.