home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

3. Jan, 1. kapitola

 1. Starší milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě.
 2. Milovaný, modlím se, abys prosperoval ve všech věcech a byl zdravý, tak jako prospívá i tvá duše.
 3. Neboť jsem se velmi radoval, když přišli bratři a svědčili o tvé pravdě, tedy že chodíš v pravdě.
 4. Nic mi neudělá větší radost než to, když slyším, že moje děti chodí v pravdě.
 5. Milovaný, děláš věrnou práci v tom, co vykonáváš pro bratry a pro cizince.
 6. Oni svědčili o tvé lásce před shromážděním. Uděláš dobře, když je vybavíš na jejich cestu způsobem, hodným Boha,
 7. protože se vydali na cestu pro (jeho) jméno a od pohanů si nic nevzali.
 8. Takové bychom měli tedy přijímat, abychom mohli být spolupracovníky pravdy.
 9. Napsal jsem shromáždění, ale Diotrephes, kterému dělá dobře, když může být mezi nimi první, nepřijímá to, co říkáme.
 10. Proto, pokud přijdu, upozorním na jeho skutky, které dělá, že nás nespravedlivě obviňuje zlými slovy. A to mu nestačí, ale ani on sám nepřijímá bratry a těm, kteří by je chtěli přijmout, to zakazuje a vyhazuje je ze sboru.
 11. Milovaný, nenapodobuj to, co je zlé, ale to, co je dobré. Kdo dělá dobro, je z Boha. Ten, kdo dělá zlo, Boha neviděl.
 12. Demetriovi dosvědčuje každý, i sama pravda, ano, i my svědčíme a vy víte, že naše svědectví je pravdivé.
 13. Mohl bych ti toho sdělit hodně, ale nechce se mi psát to perem a inkoustem,
 14. ale doufám, že se brzy uvidíme a budeme mluvit tváří v tvář.
 15. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj jednotlivé přátele.