home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

2. Jan, 1. kapitola

 1. Starší, vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě, a ne jen já, ale také všichni, kdo znají pravdu,
 2. kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi ve velkém věku.
 3. Milost, milosrdenství a pokoj bude s námi, od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Otcova Syna, v pravdě a lásce.
 4. Velmi mě potěšilo, když jsem zjistil, že některé tvé děti chodí v pravdě, tak jak nám to přikázal Otec.
 5. Prosím tě, drahá paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale to, co máme od začátku, abychom milovali jeden druhého.
 6. To je láska, abychom jednali podle jeho přikázání. To je to přikázání, které jste slyšeli od začátku, že podle něj máte jednat.
 7. Mnoho podvodníků vyšlo do světa, těch, kdo nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. To je ten podvodník a antikrist.
 8. Dávejte pozor, abychom neztratili věci, kterých jsme dosáhli, ale abychom dostali plnou odměnu.
 9. Ten, kdo vybočuje a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Ten, kdo zůstává v učení, má i Otce i Syna.
 10. Pokud k vám někdo přichází a neučí tímto způsobem, nepřijímejte ho do svého domu a nevítejte ho,
 11. protože ten, kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.
 12. Mohl bych vám toho sdělit hodně, ale nechce se mi psát to inkoustem na papír, ale doufám, že k vám brzy přijdu a budeme mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.
 13. Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Amen.