home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Filemon, 1. kapitola

 1. Pavel, vězeň Krista Ježíše a Timoteus, náš bratr, Filemonovi, našemu milovaného spolupracovníkovi,
 2. naší sestře Afii, Archipovi, našemu spolubojovníkovi a shromáždění ve tvém domě:
 3. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
 4. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách,
 5. slyšel jsem o tvé lásce a o víře, kterou máš v Pána Ježíše a ke všem svatým,
 6. (modlím se), abys sdílel svou víru efektivně a poznával, všechny dobré věci, které máme v Kristu.
 7. Máme z tebe velkou radost a povzbudila nás tvoje láska, protože jsi, bratře, povzbudil srdce svatých.
 8. Proto - přestože jsem smělý v Kristu a mohl bych ti nařídit, co je vhodné -
 9. tě raději v lásce prosím, já Pavel, stařec a také vězeň Ježíše Krista.
 10. Prosím tě za mé dítě, jehož otcem jsem se stal v řetězech, Onesima,
 11. který ti byl kdysi k ničemu, ale nyní je užitečný tobě i mně.
 12. Posílám ti ho zpátky. Proto ho přijmi, jako bych ti posílal své srdce,
 13. rád bych si ho nechal u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mých řetězech pro Dobrou zprávu.
 14. Ale nechci to dělat bez tvého souhlasu, aby tvoje dobrota nebyla vynucená, ale ze svobodné vůle.
 15. Možná jste byli na chvíli odloučeni, aby pak byl s tebou dlouhodobě (aionion),
 16. už ne jako otrok, ale víc než otrok, milovaný bratr, (je jím) zejména pro mě, a tím spíše pro tebe, jak v těle, tak v Pánu.
 17. Pokud mě považuješ za svého kamaráda, ber tak i jeho.
 18. Každopádně, pokud ti nějak uškodil nebo ti něco dluží, připiš mi to na účet.
 19. Já, Pavel, ti píšu vlastnoručně, že ti to zaplatím. (Nechci ti připomínat, že mi dlužíš sám sebe.)
 20. Ano, bratře, udělej mi tu laskavost a potěš mé srdce v Pánu.
 21. Důvěřuji ti, že mě poslechneš a vím, že od tebe mohu očekávat mnohem více, než zmiňuji.
 22. Připrav mi, prosím, také pokoj pro hosty, protože doufám, že se k vám díky vaším modlitbám dostanu.
 23. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,
 24. a také moji spolupracovníci Marek, Aristarchus, Demas a Lukáš.
 25. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.